สถานที่จัดค่ายต่างๆ

สถานที่จัดค่าย


        1. พัทยา
        2. ชะอำ
        3. หัวหิน
        4. สวนผึ้ง
        5. เขาใหญ่
        6. ระยอง
        7. จันทบุรี
        8. ราชบุรี
        9. กาญจนบุรี
        10. เชียงใหม่
        11. ภูเก็ต
        12. และสถานที่อื่นๆ ที่โรงเรียนต้องการ