ประเภทของค่าย English Camp

English Day Camp
        ค่าย Day Camp เป็นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเพียงหนึ่งวัน ซึ่งโดยมากจะเป็นการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโดยตรง โดยทาง GIE จะจัด staff ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการทำกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ภาษาอังกฤษโดยตรงจากเจ้าของภาษา และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆมากมาย  นอกจากจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้ว GIE ยังเสนออีกทางเลือกหนึ่งของการจัดค่ายวันเดียว นั่นก็คือ การพานักเรียนออกไปทำกิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งทาง GIE จะจัดรถรับส่งจากโรงเรียนถึงสถานที่จัดกิจกรรม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้ทั้งนักเรียน และคณาจารย์

 

  English Over Nights Camp
        ค่าย English Over Nights Camp เป็นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยมากจะจัดกิจกรรมตามสถานที่ๆ มีชื่อเสียงในต่างจังหวัด เช่น พัทยา, สวนผึ้ง, หัวหิน, ชะอำ, เขาใหญ่, และอื่นๆอีกมากมาย เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ภายในค่ายจะประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ความกล้าแสดงออก รวมทั้งกิจกรรมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นๆ นอกจากนี้ ทางผู้ปกครองยังสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน เนื่องจากทาง GIE มีการสำรวจพื้นที่ก่อน มีการจัดเวรยามทั้งของ GIE staff และของโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุแก่ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน และแน่นอนว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย staff ทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียน เพื่อทำให้การเข้าค่ายมีประสิทธิผลกับนักเรียนอย่างสูงสุด

 

EMS Camp (English-Math-Science Camp)
        ค่าย EMS หรือค่ายบูรณาการวิชาการ เป็นค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน โดยเน้นไปที่ ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการเรียนการสอนนอกห้องเรียน สนุกสนาน และยังฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ มีความกล้าแสดงออก ซึ่ง ค่ายEMS ของ GIE นั้นจะมีทั้งจัดภายใน 1 วัน, 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ที่โรงเรียน และนอกสถานที่

 

Chinese Camp
        ค่าย Chinese Camp เป็นค่ายพัฒนาภาษาจีนรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาภาษาจีนจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาจีนโดยตรง ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆมากมาย โดยค่าย Chinese Campของ GIE นั้นจะมีทั้งจัดภายใน 1 วัน, 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ทั้งในโรงเรียน และนอกสถานที่

 

  French Camp
        ค่าย French Camp เป็นค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศษ ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยวิทยากรเจ้าของภาษา ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งทางด้านการออกเสียงภาษาฝรั่งเศษที่ถูกต้อง และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศษเพิ่มเติมอีกด้วย โดยค่าย French Camp ของ GIE นั้นจะมีทั้งจัดภายใน 1 วัน, 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ทั้งในโรงเรียน และนอกสถานที่