ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 ประเทศปลายทาง

งวดเงินชำระ

รวมทั้งสิ้น

งวดที่ 1

(ยืนยันสิทธิ์)

งวดที่ 2

ชำระภายในวันที่

30 กันยายน 2560

งวดที่ 3

ชำระภายในวันที่

31 ธันวาคม 2560

งวดที่ 4

ชำระภายในวันที่

31 มีนาคม 2561

 สหรัฐอเมริกา

98,000

100,000

100,000

100,000

398,000 บาท

 ยุโรป กลุ่มภาคพื้นทวีป (Continental Europe)

98,000

100,000

100,000

100,000

398,000 บาท

 แคนาดา

98,000

200,000

200,000

200,000

698,000 บาท

 ญี่ปุ่น

98,000

150,000

150,000

100,000

498,000 บาท

 จีน (ปักกิ่ง

98,000

150,000

150,000

100,000

498,000 บาท