สอบนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 16

โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก