ได้แชมป์ 7 ครั้ง แข่งขันเทนนิสประเภทหญิงคู่

นางสาววรณัน  หน่อใหม่
จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน GIE รุ่น 15

ทุน J1 ประเทศสหรัฐอเมริกา