ได้แชมป์ 7 ครั้ง แข่งขันเทนนิสประเภทหญิงคู่

วรณัน  หน่อใหม่
นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
ทุน J1-USA รุ่นที่ 15