ปี 2015 -โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า